مراکز
1402/9/6 دوشنبه
با صدور حکمی؛
سرپرست واحد جلفا منصوب شد

.

طی حکمی از سوی دکتر جمال پور سرپرست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی؛ دکتر مهدی عباسی به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور واحد جلفا منصوب شد.

 با حضور دکتر جمال پور سرپرست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، حکم مسئولیت دکتر عباسی ابلاغ و از زحمات سرکار خانم دکتر جنتی در مدت زمان تصدی مسئولیت واحد جلفا تقدیر شد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر