مراکز
1402/9/5 یکشنبه
دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد:
ارتقای عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی به مرتبه دانشیاری

.

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای عضو هیات علمی استان آذربایجان شرقی خبر داده و گفت: دکتر علی قاسمی اردهایی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اهر در رشته علوم اجتماعی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر