مراکز
1402/8/10 چهارشنبه
دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد:
ارتقای عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی به مرتبه استادی

.

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای عضو هیات علمی استان آذربایجان شرقی خبر داده و گفت: دکتر قادر حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز در رشته فیزیولوژی گیاهی از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافتند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر