مراکز
1402/6/6 دوشنبه
مادر ؛ دختری
دانش آموختگیِ همزمان مادر و فرزند از دانشگاه پیام نور مرکز مراغه

.

خانم ها نادره فرزند احمدی و صنم علیزاده مادر و دختر دانشجوی رشته روانشناسی ورودی سال ۱۳۹۸ مرکز مراغه، امروز در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور فارغ التحصیل شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر