اداری و مالی
1402/1/20 یکشنبه
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور
سرپرست مدیریت مالی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

.

با پیشنهاد مشترک مدیرکل محترم امور مالی و دکتر جمال پور سرپرست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور، محمدرضا بابایی به عنوان سرپرست مدیریت مالی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر