اداری و مالی
1400/1/25 چهارشنبه
مدیرکل منابع انسانی دانشگاه پیام نور خبر داد: تبدیل وضعیت بیش از ۱۵۰۰ نفر از اعضای اداری دانشگاه
مدیرکل منابع انسانی دانشگاه پیام نور از تبدیل وضعیت بیش از ۱۵۰۰ نفر از اعضای اداری دانشگاه پیام نور به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی خبر داد.

.

حاج محمد علی مدیرکل منابع انسانی  دانشگاه پیام نور در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری یوپنا با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به مجوزهای استخدامی وزارت علوم و سازمان امور استخدامی کشور و همچنین طبق بند (و) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه بیش از ۷۰۰ نفر از اعضای اداری (غیر هیات علمی) قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی ایثارگر دانشگاه به رسمی قطعی تبدیل می شوند که با توجه به شروع این روند از آخرین روزهای اسفند سال گذشته تعداد ۵۴ نفر ردیف مجوز گرفته شد و باقی کارمندان نیز در حال انجام می باشد.

وی همچنین درباره تبدیل وضعیت بیش از ۸۰۰ نفر دیگر از اعضای اداری دانشگاه به رسمی قطعی گفت: در سال ۹۹ نیز ۸۰۰ نفر از اعضای اداری دانشگاه که قبلاً آزمون ادواری دادند روند تبدیل وضعیت آنها در سامانه کارمندان بارگزاری شد که از این تعداد ۴۲۳ نفر شماره مستخدمی آنها به دانشگاه ارائه شد و احکام آنها در حال صدور می باشد.

وی در پایان گفت: تبدیل وضعیت کارمندان از برنامه های اصلی دانشگاه در سال ۱۴۰۰ می باشد.


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر