فناوری و پژوهش
1401/7/23 شنبه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور خبر داد:
حضور دانشگاه پیام‌نور برای اولین بار در رتبه‌بندی جهانی تایمز

.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از حضور دانشگاه پیام‌نور برای اولین بار در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها توسط مؤسسه آموزش‌عالی تایمز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر ابراهیمی حضور در نظام رتبه‌بندی تایمز THE (Times Higher Education) را موجب ارائه داده‌های عملکردی قابل‌اعتماد (پژوهش، آموزش و تأثیرگذاری) در مورد دانشگاه به مخاطبان از جمله دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، مدیران نظام آموزش‌عالی کشور دانست.
وی با عنوان اینکه جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی تایمز و سایر رتبه‌بندی های معتبر برای ارزیابی عملکرد هر مؤسسه آموزش‌عالی در صحنه جهانی و ارائه منبعی برای مخاطبان برای درک مأموریت‌ها و موفقیت‌های مختلف مؤسسات بسیار با اهمیت است، افزود:باید تلاش کرد که بر پایه شاخص‌های این رتبه‌بندی در سال‌های آتی ارتقای جایگاه دانشگاه هدف‌گذاری شود که این امر تنها با همکاری و تلاش‌های همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه پیام‌نور میسر می شود.
دکتر ابراهیمی درباره این نظام رتبه‌بندی بیان داشت: نظام رتبه‌بندی تایمز از سال 2004، سالانه دانشگاه‌های برتر جهان را با استفاده از پنج معیار آموزش، پژوهش، استناد، وجهه بین‌المللی و درآمد صنعتی ارزیابی و معرفی می کند. اطلاعات مورد نیاز این نظام رتبه‌بندی از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران حوزه‌ای موضوعی، پایگاه استنادی اسکوپوس و پرسشنامه‌ای که خود دانشگاه پر می‌کنند، گردآوری می‌شود.
وی به شاخص‌های مورد استفاده در این نظام اشاره کرد و گفت: این شاخص ها در حوزه آموزش شامل؛ شهرت دانشگاه: در ارتباط با شهرت دانشگاه از صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف موضوعی نظرسنجی می‌شود (وزن 15 درصد)،نسبت اعضای هیئت‌علمی به دانشجو (وزن 5/4 درصد، نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان کارشناسی (وزن 25/2 درصد)، نسبت فارغ‌التحصیلان دکتری به اعضای هیئت‌علمی (وزن 6 درصد)، درآمد دانشگاه (وزن 25/2 درصد)است.
وی شاخص های حوزه پژوهش را ؛ شهرت پژوهشی دانشگاه: شهرت پژوهشی دانشگاه از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران به‌دست می‌آید (وزن 18 درصد)، بهره‌وری پژوهشی: تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه که در مجلات معتبر پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده‌است (وزن 6 درصد) و درآمد پژوهشی: درآمد پژوهشی دانشگاه با ازای هر عضو هیئت‌علمی (وزن 6 درصد) نام برد.
دکتر ابراهیمی با اشاره به استنادات علمی به عنوان یکی دیگر از شاخص ها، گفت: تعداد استنادهای که مقالات دانشگاه در پایگاه استنادی اسکوپوس دریافت کرده‌است (وزن 30 درصد) در این رتبه بندی مهم است.
وی افزود: وجهه بین‌المللی نیز یکی دیگر از شاخص های رتبه بندی است که بر اساس ؛ نسبت دانشجویان بین‌المللی به دانشجویان داخلی (وزن 5/2 درصد)،نسبت اعضای هیئت‌علمی بین‌المللی به اعضای هیئت‌علمی داخلی (وزن 5/2 درصد) و همکاری بین‌المللی: تعداد مقالاتی که با مشارکت پژوهشگران سایر کشورها نوشته‌شده است (وزن 5/2 درصد) سنجیده می شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور آخرین شاخص رتبه بندی را درآمد صنعتی عنوان کرد و افزود:این شاخص از طریق نسبت درآمد حاصل از صنعت دانشگاه به تعداد اعضای هیئت‌علمی محاسبه می‌شود (وزن 5/2 درصد).

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر