فناوری و پژوهش
1398/9/9 شنبه
در راستای گسترش مراکز رشد و نوآوری محقق شد
برگزاری جلسه هماهنگی با حضور مسولین استان و شهرستان شبستر

.

درراستای اجرای سیاستهای آموزشی ، علمی وتوسعه پژوهشی دانشگاه پیام نور استان آذریابجان شرقی ، جلسه هماهنگی برای تاسیس مرکز نوآوری و کارآفرینی مرکز شبستر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز شبستر :


با حضور دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان ، مهندس مستفید فرماندار شهرستان شبستر ، دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری استان و هیئت های همراه ، جلسه هماهنگی و بررسی پتانسیل شهرستان شبستر به منظور راه اندازی مرکز نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه پیام نور مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان ضمن قدردانی از توجه فرماندار شهرستان شبستر و رئیس پارک علم و فناوری استان ، در راستای ایجاد امکانات و تعمیق روابط جهت بهره مندی دانشجویان و عموم مردم شهرستان شبستر از فضای موجود در زمینه خلاقیت و کارآفرینی ، گفت : مراکز کارآفرینی و نوآوری در راستای شناسایی استعدادهای جوانان و نخبگان و دانشجویان فعال نقش به سزایی دارد و به نوعی باعث ایجاد انگیزه و شور و نشاط در بین آنان می شود که می توان از این نیروی عظیم بوجود آمده در جهت ایجاد تحول در تمامی حوزه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... بهره مند شده و شکوفایی و پیشرفت بیش از پیش را شاهد بود.
مهندس مستفید فرماندار شهرستان شبستر نیز ضمن قدردانی از مسئولین دانشگاه پیام نور و پارک علم و فناوری ،شهرستان شبستر را یکی از شهرستانهای مستعد استان دانست که با توجه به وجود هفت دانشگاه در آن ، جامعه آماری دانشجویی قابل توجهی در خود دارد که راه اندازی این مرکز نوآوری می تواند اثرات بسیار سازنده ای داشته باشد.
دکتر واعظی نیز ضمن تقدیر از توجه و پیگیری مستمر مسئولین دانشگاه پیام نور استان به جهت راه اندازی مراکز نوآوری و کارآفرینی در مراکز و واحدهای دانشگاهی ، گفت : امیدواریم با همکاری گسترده و بهره مندی از پتانسیل های موجود در دو سازمان و همچنین سایر ادارات مربوطه ، شاهد رشد و بالندگی بیش از پیش استان در حوزه های مختلف باشیم .
در انتهای این جلسه مسئولین و تنی چند از سرمایه گذاران اقتصادی حاضر در جلسه از امکانات فنی و آزمایشگاهی دانشگاه پیام نور واحد بنیس بازدید کرده و امکانات لازم جهت راه اندازی مرکز کارآفرینی و نوآوری را مورد بررسی قرار دادند تا در آینده نزدیک شاهد افتتاح این مرکز در دانشگاه پیام نور واحد بنیس باشیم .
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر