فناوری و پژوهش
1398/9/6 چهارشنبه
نخستین جلسه کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان ملکان
دکتر معصومی : استعدادهای بالقوه فراوانی در مراکز نوآوری دانشگاه پیام نور شناسایی شده است .

.

نخستین کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان ملکان با حضور دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان و جمعی از مسئولین  استانی و شهرستانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پیام نور ملکان :
با حضور دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان ، دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری استان ، مهندس خانی فرماندار شهرستان ملکان و دکتر باغبانی رئیس پیام نور مرکز ملکان و جمعی از مدیران حوزه های مربوطه در استان و شهرستان ، نخستین جلسه کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان ملکان برگزار شد.
دکتر معصومی ضمن تقدیر از مسئولین برگزاری این جلسه و دغدغه آنان در خصوص اشتغال و کارآفرینی ، گفت : مرکز کارآفرینی و نوآوری پیام نور ملکان به عنوان یکی از 4 مرکز فعال کارآفرینی دانشگاه در سطح استان می باشد که با تعامل مناسب صورت گرفته در ادارات شهرستان شاهد حضور و بروز ایده های مختلف در این مرکز نوآوری هستیم .
رئیس دانشگاه پیام نور استان با اشاره به اهمیت توجه به آینده و داشتن طرح و برنامه در زمینه اشتغال و کارآفرینی ، گفت : استعدادهای بالقوه فراوانی در مراکز نوآوری دانشگاه پیام نور در سطح استان شناسایی شده است و درصدد آن هستیم با همکاری هرچه بیشتر با پارک علم و فناوری استان و ادارات فعال در این زمینه ، بتوانیم بستر را برای فعالیت این استعدادها به صورت گسترده فراهم کنیم .
وی با اشاره به حضور پررنگ و برنامه ریزی شده دانشگاه پیام نور در نمایشگاه فناوری ربع رشیدی استان در طی دو سال اخیر ، گفت : در نمایشگاه امسال شاهد اولین عقد قرارداد تجاری و سرمایه گذاری برای یکی از طرح های اختراعی دانشجوی پیام نور مرکز هشترود بودیم که امیدواریم بتوانیم تعداد این نوع قراردادها و جذب سرمایه گذاران برای طرح نوآورانه را افزایش دهیم .
مهندس خانی فرماندار شهرستان ملکان نیز ضمن تقدیر از مسئولین دانشگاه پیام نور در راه اندازی مرکز نوآوری در این شهرستان ، گفت : امیدوارم چنین جلساتی برای عموم مردم شهرستان ملکان که سرشار از استعداد و توانایی هستند مایه خیر و برکت باشد.
دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری استان نیز با اشاره به استقرار مرکز نوآوری شهرستان ملکان در دانشگاه پیام نور و لزوم تعامل بین همه ادارات جهت شکوفایی استعدادهای موجود در شهرستان ، گفت : امیدواریم وجود این مرکز در شهرستان بتواند در خصوص اشتغالزایی جوانان کمک موثری نماید و شاهد ظهور طرح های ملی و نوآورانه کثیری از این شهرستان باشیم .
در پایان این نشست مسئولین ضمن تقدیر از صاحبان ایده ها و طرح های فناورانه ، از طرح های فناوری شهرستان ملکان در نمایشگاه جنبی بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند کاری مرکز نوآوری قرار گرفتند.

 


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر