آموزش الکترونیک
1400/2/29 چهارشنبه
مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:
آزمون های پایان نیمسال دانشگاه پیام نور با نظارت مستمر، انسجام بالا و توام با امنیت و دقت برگزار می شود

.

مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نورنظارت دقیق و رصد مستمر فرآیند برگزاری الکترونیکی امتحانات را از وظایف اصلی و مهم مدیران استانی نظارت برشمرد و خاطرنشان کرد: همکاران ما در مدیریت های نظارت و ارزیابی استانی که عموماً از یک ماه قبل، بر روند فعالیت های آزمونی استان ها کنترل و اشراف داشته اند، از نخستین روز اجرای آزمون ها نیز با نظارت دقیق، اثربخش، متعهدانه و حرفه ای خود به بررسی دقیق و تحلیلی سازوکارهای اجرایی و پشتیبانی امتحانات پرداخته و قوت ها و ضعف ها را منعکس می کنند.
به گزارش روابط عمومی دکتر ضماهنی ضمن تاکید بر لزوم دقت، نظارت و تامین امنیت آزمون های پایان نیمسال دانشگاه پیام نور که امسال نیزبه دلیل شیوع بیماری کرونا، به صورت الکترونیکی در سراسر کشور برگزار می شود، افزود: دانشجویان ولی نعمتان دانشگاه هستند و تامین امنیت خاطر و نظارت دقیق بر روند برگزاری امتحانات حق آنها و وظیفه اصلی متولیان امر است.
وی با عنوان اینکه دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت با بهره مندی از کارکنان مجرب و کارآزموده در سازمان مرکزی و مدیرانی حرفه ای، متعهد و متخصص و کارشناسانی پیگیر و دلسوز در تمامی استانها نیز دوشادوش سایر ارکان ستادی و اجرایی برگزاری آزمون های دانشگاه از تمامی ظرفیت های خود استفاده خواهد کرد، افزود: این دفتر به عنوان بازوی مشورتی ریاست دانشگاه با نقش آفرینی فعال در بهینه سازی سازوکارهای تصمیم سازی با هدف ارتقای سطح تصمیم گیری ها، خود را مکلف به شنود موثر و دریافت پیشنهادها، نقطه نظرها و انتقادهای اثر بخش همکاران و دانشجویان می داند.

سامانه رسیدگی به درخواست ها، پیشنهادات و انتقادات دفتر نظارت و ارزیابی
دکتر ضماهنی با عنوان اینکه در راستای سیاست های کلان مرکز ناتک وزارت عتف و تحقق اهداف عملیاتی دانشگاه مدیران ناتک استانی دانشگاه پیام نور موظف به نظارت مستمر و دقیق بر روند برگزاری آزمون ها در سطح مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور هستند، از دانشجویان خواست از ظرفیت حضور این مدیران و کارشناسان در مراکز و واحدها استفاده کرده و پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات ارزنده خود را در همه موضوعات مرتبط با امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و فرهنگی بی واسطه با مدیران نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی درمیان بگذارند و یا از طریق سامانه رسیدگی به درخواست های دفتر نظارت به نشانی http://srsa.pnu.ac.ir ارسال نمایند.
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر