برگزیده ها
1402/8/7 یکشنبه
رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:
رشته‌های دانشگاه متوقف یا ادغام نمی‌شوند

.

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه این دانشگاه یک سوم ظرفیت رشته‌های تصویب شده در وزارت علوم را به خود اختصاص داده است، گفت: هیچ کدام از رشته‌های دانشگاه پیام نور متوقف یا ادغام نخواهند شد.

به گزارش یوپنا دکتر ابراهیم تقی زاده، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور در تمامی رشته‌های تحصیلی دانشجو می‌پذیرد و هیچ کدام از این رشته‌ها در این دانشگاه متوقف یا حذف نخواهند شد.

تقی زاده با اشاره به جذب دانشجو در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه در نیمسال اول ۱۴۰۲ تاکید کرد: دانشگاه پیام نور با ۳۷۰۰ عضو علمی در همه رشته ها فعال است و جذب دانشجو در تمامی رشته های تحصیلی در نیمسال اول ۱۴۰۲ انجام شده و دانشجویان در حال انتخاب واحد و آموزش هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور به فعالیت‌های دانشگاه و تحصیل ۳۶۰ هزار دانشجو در مراکز و واحدهای مختلف دانشگاه اشاره کرد و گفت: یک سوم ظرفیت آموزش عالی دانشگاه‌های وزارت علوم، توسط پیام نور اداره می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای نظام آموزشی باز و از راه دور در دانشگاه پیام نور تصریح کرد: ماموریت دانشگاه پیام نور با دیگر دانشگاه ها متفاوت است و نمی‌شود رشته های این دانشگاه با دیگر دانشگاه ها ادغام شوند لذا با تغییر ماموریت، رشته های این دانشگاه در خود دانشگاه توزیع می شود.

تقی زاده همچنین به تقویت زیرساخت های الکترونیکی دانشگاه پیام‌نور اشاره کرد و افزود: بسترسازی برای رشته‌های پرمخاطب و کاربردی که با نیازهای جامعه تطابق داشته باشند، در حال تقویت شدن هستند، به صورتی که بسیاری از رشته های پرمتقاضی و کاربردی جایگزین برخی از رشته ها شده‌اند و در همین ترم استقبال خوبی از این رشته ها صورت گرفته است


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر