معرفی
1394/12/25 سه‌شنبه

نام و نام خانوادگی: محمد ایرجی اسکویی
سمت: مدیر عمرانی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی
ایمیل:pnu.omran@yahoo.com
تلفن تماس:
04134768682