اطلاعیه ها
1395/4/3 پنجشنبه
اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در رابطه با تمدید مدت زمان انتخاب رشته در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395 تا 5 تیرماه

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی به نقل از سایت سنجش آموزش کشور زمان انتخاب رشته دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته1395 تمدید شد و داوطلبین محترم مجاز به انتخاب رشته  می توانند  تا پایان روز شنبه مورخ 5تیرماه 1395  با مراجعه به سایت سنجش آموزش کشوربه نشانی  www.sanjesh.org   نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.


رشته های تحصیلات تکمیلی آزمون سراسری، دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1395
در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی


دیف
کد رشته محل
استان
واحد / مرکز
گروه آموزشی
رشته تحصیلی
مقطع
دوره
1
116و19115
آذربایجان شرقی
واحداسکو
ریاضی
ریاضی محض (جبر)
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
2
172و19171
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
ریاضی
ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
3
19210
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
ریاضی
ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
4
19253
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
ریاضی
ریاضی کاربردی گرایش آنالیزعددی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
5
170و19169
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
ریاضی
ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی)
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
6
19209
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
ریاضی
ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی)
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
7
19249
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
ریاضی
ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی)
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
8
152و19151
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
ریاضی
ریاضی محض گرایش آنالیز
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
9
500و18499
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
آمار
آمارریاضی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
10
18511
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
آمار
آمارریاضی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
11
18524
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
آمار
آمارریاضی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
12
378و19377
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
زیست شناسی
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
13
122و18121
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
فیزیک
فیزیک (زمینه اتمی ومولکولی )
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
14
142و18141
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
فیزیک
فیزیک (فیزیک بنیادی)
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
15
227و17226
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
شیمی
شیمی (شیمی آلی )
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
16
380و17379
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
شیمی
شیمی (شیمی معدنی )
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
17
706و16705
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
زمین شناسی
زمین شناسی (اقتصادی )
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
18
826و16825
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
زمین شناسی
رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
19
791و16790
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
زمین شناسی
چینه نگاری و دیرینه شناسی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
20
358و13357
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
علوم تربیتی
مدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
21
129و10128
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
22
10268
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
23
10379
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
24
251و10250
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
25
190و16189
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
روانشناسی
روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
26
517و11516
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
اقتصاد
اقتصاد اسلامی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
27
680و13679
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
زبان وادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
28
13691
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
زبان وادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
29
13717
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
زبان وادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
30
296و25295
آذربایجان شرقی
مرکزتبریز
علوم کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
31
993و12992
آذربایجان شرقی
مرکز تبریز
الهیات و معارف اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
32
973و12972
آذربایجان شرقی
مرکز تبریز
الهیات و معارف اسلامی
فلسفه اسلامی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
33
118و19117
آذربایجان شرقی
واحدبستان آباد
ریاضی
ریاضی محض (جبر)
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
34
137و10136
آذربایجان شرقی
واحدبستان آباد
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
35
512و17511
آذربایجان شرقی
مرکزشبستر
شیمی
شیمی (شیمی تجزیه )
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
36
655و16654
آذربایجان شرقی
مرکزشبستر
زمین شناسی
زمین شناسی- پترولوژی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
37
131و10130
آذربایجان شرقی
مرکزشبستر
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
38
10269
آذربایجان شرقی
مرکزشبستر
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
39
10380
آذربایجان شرقی
مرکزشبستر
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
40
10343
آذربایجان شرقی
مرکزشبستر
ادبیات فارسی
 ادبیات عامه
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
41
10454
آذربایجان شرقی
مرکزشبستر
ادبیات فارسی
 ادبیات عامه
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
42
519و11518
آذربایجان شرقی
مرکز شبستر
اقتصاد
اقتصاد اسلامی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
43
514و17513
آذربایجان شرقی
مرکزمراغه
شیمی
شیمی (شیمی تجزیه )
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
44
133و10132
آذربایجان شرقی
مرکزمراغه
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
45
10270
آذربایجان شرقی
مرکزمراغه
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
46
10381
آذربایجان شرقی
مرکزمراغه
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
47
263و10262
آذربایجان شرقی
مرکز مراغه
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی گرایش نگارش و ویرایش
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
48
10361
آذربایجان شرقی
مرکز مراغه
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی گرایش نگارش و ویرایش
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
49
10472
آذربایجان شرقی
مرکز مراغه
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی گرایش نگارش و ویرایش
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
50
516و17515
آذربایجان شرقی
مرکزمرند
شیمی
شیمی (شیمی تجزیه )
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
51
229و17228
آذربایجان شرقی
مرکزمرند
شیمی
شیمی (شیمی آلی )
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
52
135و10134
آذربایجان شرقی
مرکزمرند
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
53
10271
آذربایجان شرقی
مرکزمرند
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
54
10382
آذربایجان شرقی
مرکزمرند
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
55
10512
آذربایجان شرقی
مرکزمرند
ادبیات فارسی
ادبیات کودک و نوجوان
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
56
10528
آذربایجان شرقی
مرکزمرند
ادبیات فارسی
ادبیات کودک و نوجوان
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
57
12004
آذربایجان شرقی
مرکز قره آغاج
تاریخ
گرایش تاریخ ایران اسلامی
کارشناسی ارشد
آموزش محور
58
520و14519
آذربایجان شرقی
مرکز بناب
روان شناسی
روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
59
14573
آذربایجان شرقی
مرکز بناب
روان شناسی
روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
60
14583
آذربایجان شرقی
مرکز بناب
روان شناسی
روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
61
087و11086
آذربایجان شرقی
مرکز بناب
علوم جغرافیایی
مخاطرات محیطی گرایش طبیعی و انسانی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
62
11090
آذربایجان شرقی
مرکز بناب
علوم جغرافیایی
مخاطرات محیطی گرایش طبیعی و انسانی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
63
11091
آذربایجان شرقی
مرکز بناب
علوم جغرافیایی
مخاطرات محیطی گرایش طبیعی و انسانی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین
64
829و10828
آذربایجان شرقی
مرکز هشترود
جغرافیا
جغرافیای شهرسازی و بهسازی
کارشناسی ارشد
پژوهش و آموزش محور
65
10884
آذربایجان شرقی
مرکز هشترود
جغرافیا
جغرافیای شهرسازی و بهسازی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی
66
10908
آذربایجان شرقی
مرکز هشترود
جغرافیا
جغرافیای شهرسازی و بهسازی
کارشناسی ارشد
الکترونیکی ویژه شاغلین

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ