اسکو
فعالیت های دانشگاه پیام نور واحد اسکو به روایت تصویر انجام فعالیت های مختلف علمی ، فرهنگی و عمرانی در دانشگاه پیام نور واحد اسکو
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد اسکو :

در طی سال فعالیت های مختلف علمی ، فرهنگی ، عمرانی و ... برای اعضای علمی ، اداری و دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد اسکو و با حضور مسئولین دانشگاه پیام نور استان و شهرستان اسکو برگزار می شود.


جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه پیام نور استان به میزبانی واحد اسکو

مراسم روز دانشجو - واحد اسکو

مراسم روز دانشجو - واحد اسکو

جلسه شورای فرهنگی - واحد اسکو

جلسه با فعالین فرهنگی - واحد اسکو

فعالیت های فرهنگی دانشجویی - واحد اسکو

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ