راهکارهای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاهها
زمان: دوشنبه 27 مهر 1394
مكان: دانشگاه پیام نور تبریز - استان آذربایجانشرقی
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی
جهت ورود به وبسایت همایش اینجا کلیک کنید
 
امتیاز دهی