هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
زمان: سه‌شنبه 21 مهر 1394
مكان: استان آذربایجانشرقی - تبریز
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
9 و 8 اردیبهشت ماه 1395
 
امتیاز دهی