1
دومین همایش ملی گردشگری دانشگاه پیام نور
زمان: يكشنبه 16 ارديبهشت 1397
مكان: دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
 
امتیاز دهی