9985
چالش های ملی در احیای دریاچه ارومیه
زمان: پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
مكان: شبستر - آرامگاه شیخ محمود شبستری
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور شبستر
 
امتیاز دهی