خبر دوم
00417
1395/7/27 سه‌شنبه اولین نشست علمی و تخصصی اعضا محترم هیات علمی بخش کشاورزی با همکاری بسیج اساتید پیام نور با حضور ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان
اولین نشست علمی تخصصی اعضا محترم هیات علمی بخش کشاورزی با همکاری بسیج اساتید دانشگاه پیام نور با عنوان ( اقتصاد مقاومتی ) بررسی راهکارهای عملیاتی در بخش کشاورزی  با حضور ریاست دانشگاه پیام نور استان دکتر معصومی و جمعی از اعضا هیت علمی بخش کشاورزی برگزار شد.