طی حکمی از سوی دکتر زمانی رئیس کل دانشگاه پیام نور کشور دکتر معصومی به عنوان رئیس دبیرخانه دانشگاه پیام نور منطقه 3 کشور منصوب شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی :

طی حکمی از سوی دکتر زمانی رئیس عالیه دانشگاه پیام نور کشور ، دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی به عنوان رئیس دبیرخانه دانشگاه پیام نور منطقه 3 کشور منصوب شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ