اخبار
1397/4/16 شنبهپیام نور تبریز میزبان 1000 نفر از داوطلبین استخدامی دستگاههای اجرایی کشور
دکتر بهبودی از محل برگزاری آزمون استخدامی مرکز تبریز بازدید کرد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی :

همزمان با برگزاری پنجمین دوره آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور توسط سازمان سنجش ، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز میزبان تعداد 1000 نفر از داوطلبین این آزمون بود.
دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی در بازدید از محل آزمون مرکز تبریز ضمن تقدیر و تشکر از اعضای هیئت رئیسه و کارکنان مرکز تبریز در برگزاری منظم و مطلوب این آزمون ، گفت : خوشبختانه پتانسیل بالای اجرایی و مهارت کارکنان دانشگاه پیام نور برای سازمانهایی همچون سازمان سنجش به اثبات رسیده و همین امر باعث انتخاب مراکز و واحدهای مختلف استان و بویژه مرکز تبریز برای برگزاری چنین آزمونها و کنکورهای سراسری در مقاطع مختلف از سوی نهادهای مختلف شده است و ما همواره با کمک همکاران پرتلاش خود سربلند از برگزاری این آزمونها بوده ایم .
در حاشیه این آزمون دکتر بهبودی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجانشرقی ضمن حضور در محل آزمون دانشگاه پیام نور و دیدار با اعضای هیئت رئیسه ستاد استان و مرکزتبریز ، از نزدیک در جریان اجرایی این آزمون قرارگرفته و از قسمتهای مختلف محل آزمون دیدار بعمل آورد.
ایشان در محل دانشگاه پیام نور ضمن مصاحبه با صدا و سیمای استان آذربایجانشرقی به تشریح روند برگزاری و تعداد حوزه های امتحانی و تعداد داوطلبین پرداخته و زمان اعلام نتایج این آزمون را شش ماهه دوم سالجاری اعلام کرد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ