654
ارتقای عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز مراغه به مرتبه دانشیاری

دکتر حبیب خلیل پورشادباد عضو هیات علمی  رشته فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز مراغه  از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ